Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 6

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 6, 2017.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Søndag 5. - tysdag 7. februar
Utanriksminister Brende vitjar Qatar for politiske møte. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Doha

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Tysdag 7. februar
Kl. 13.30: Utanriksminister Brende møter representantar for selskapet Norwegian. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 8. februar
Utanriksminister Brende deltek på Kirkenes-konferansen 2017. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Kirkenes

Pressekontakt: Marte Lerberg Kopstad, 995 22 026

Torsdag 9. februar
Kl. 11.15: Utanriksminister Brende møter Thor Halvorssen frå Oslo Freedom Forum. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 10. februar
Utanriksminister Brende er på bilateral vitjing i Polen. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Warszawa

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

Måndag 6. februar
Kl. 13:00: EØS- og EU-minister Bakke-Jensen deltek på jubileumsgudstjeneste og markering av Tråante 2017 i Nidarosdomen. Stad: Trondheim

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 7. februar
Kl. 10.00: EØS- og EU-minister Bakke-Jensen besøker verksemdene Borregaard i Sarpsborg og NCE Smart Energy Markets i Halden (Invade). Stad: Sarpsborg og Halden

Pressekontakt: Siri Svendsen 976 87 801

Onsdag 8. februar
Kl. 09.30: EØS- og EU-minister Bakke-Jensen møter konsernleiinga i Statoil. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl 17.00: EØS- og EU-minister Bakke-Jensen møter generalsekretæren i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten. Stad: UD, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 9. februar
Kl. 12.00: EØS- og EU-minister Bakke-Jensen leiar det første nordiske samarbeidsministermøtet under Noregs formannskap i ministerrådet. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Siri Svendsen 976 87 801

Statssekretær Marit Berger Røsland

Måndag 6. februar
Kl. 10.30: Statssekretær Marit Berger Røsland møter representantar for organisasjonen Talking Peace. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 8. februar
Kl. 12.30: Statssekretær Marit Berger Røsland møter representantar for selskapet Clean Energy Invest. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 9. februar
Kl. 11.30: Statssekretær Marit Berger Røsland møter frivillige organisasjonar om Syria. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.45: Statssekretær Marit Berger Røsland møter representantar for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Stad: Oslo, Hotel Continental

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 10. februar
Kl. 10.00: Statssekretær Marit Berger Røsland har bilaterale konsultasjonar med afghanske styresmakter. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 6. - tysdag 7. februar
Statssekretær Tone Skogen deltek på statssekretærmøte i Nordic Plus om utviklingspolitikk. Stad: London

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 9. februar
Kl. 11.00: Statssekretær Tone Skogen møter leiaren for organisasjonen SEforAll, Rachel Kyte. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.30: Statssekretær Tone Skogen møter statssekretær Marcio Felix frå Brasil. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Laila Bokhari

Måndag 6. februar
Kl. 12.00: Statssekretær Laila Bokhari held ei innleiing på Den internasjonale dagen mot kjønnslemlesting. Stad: Norad, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 7. februar
Kl. 10.00: Statssekretær Laila Bokhari møter Jacinta Muteshi frå organisasjonen Population Council. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 8. februar
Kl. 12.30: Statssekretær Laila Bokhari held ei innleiing på kontaktkonferansen for FN sin kvinnekommisjon. Stad: Hotel Bristol, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 18.00: Statssekretær Laila Bokhari deltek ved opninga av Stockholm Furniture & Light Fair. Stad: Stockholm

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Fredag 10. februar
Kl. 12.30: Statssekretær Tronstad innleiar over temaet brexit på AgriAnalyse sitt internasjonale seminar. Stad: Bjørvika konferansesenter, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen