Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 39

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 39, 2017.

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 26. september
Kl. 18.00: Utanriksminister Brende er vert for ein mottaking (fellesarrangement med Kulturdepartementet). Stad: Parkveien, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

Tysdag 26.september
EØS- og EU-minister Bakke-Jensen deltek på eit møte i European People's Party (EPP) sin brexit task force. EPP er foreinga av sentrum høgre-parti i Europa. Sjefforhandlar for EU-kommisjonen, Michel Barnier og leiar for Ministerrådet si arbeidsgruppe for brexit, Didier Seeuws, deltek også på møtet. Stad: Brussel

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Daniel Sørdahl, 992 50 336

Statssekretær Tone Skogen

Onsdag 27. september
Kl. 11.00: Statssekretær Skogen innleiar på konferansen Industri 2017. Stad: Bodø

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Laila Bokhari

Onsdag 27. september
Kl. 11.30: Statssekretær Bokhari deltek i eit dialogmøte med Nansen-prisvinnar, Mr. Zannah Mustapha, og Jan Egeland i regi av Flyktninghjelpa. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 18.00: Statssekretær Bokhari innleiar på 20th Global WIN-conference (Women International Networking). Stad: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Til toppen