Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 40

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 40, 2017.

Statssekretær Marit Berger Røsland

Måndag 2. – tysdag 3. oktober
Statssekretær Røsland deltek på det årlege møtet i eksekutivkomiteen til FN sin høgkommissær for flyktningar (UNHCR), og ved utdelinga av Nansen-prisen. Stad: Genève, Sveits

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 3. oktober
Kl. 13.00: Statssekretær Røsland deltek på ein arbeidslunsj med Chris Stone, visepresident i Open Society Foundations (OSF). Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 2. oktober
Kl. 12.15: Statssekretær Skogen deltek på ein lunsj for handelsministeren i Ecuador, Pablo Campana. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Audun Halvorsen

Måndag 2. – onsdag 4. oktober
Statssekretær Halvorsen deltek på landsmøtet til det konservative partiet i Storbritannia. Stad: Manchester

Til toppen