Presseinformasjon

Utdrag frå  Utanriksdepartementet sitt program i veke 43

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 43, 2017.

EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland

Onsdag 25. oktober
Kl. 08.30: EØS- og EU-ministeren deltek i Stortingets europautval. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Torsdag 26. oktober
Kl. 08.00: EØS- og EU-ministeren deltek på frokostmøte med Eftas overvåkingsorgan Esa. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Fredag 27. oktober
EØS- og EU-ministeren deltek på Europakonferansen 2017 "Demokrati uten grenser – globalisering, EU og nasjonalstaten" som vert arrangert av Europabevegelsen. Stad: Kulturhuset, Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250.

Statssekretær Tone Skogen

Tysdag 24. oktober
Kl. 13.00: Statssekretær Tone Skogen deltek i ein paneldebatt om berekraftsmåla og næringslivet i høve FN-dagen. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 25. oktober
Kl. 10.00: Statssekretær Tone Skogen møter Amadou Hott, visepresident i Afrikabanken. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 26. oktober
Kl. 10.30: Statssekretær Tone Skogen møter Aisa Kacyira, nestleiar i UN Habitat. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Audun Halvorsen

Måndag 23. oktober
Statssekretær Halvorsen deltek på gjevarkonferansen for Rohingya-flyktningar i Bangladesh. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Genève, Sveits

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Jens Frølich Holte

Onsdag 25. oktober
Kl. 08.30: Statssekretær Holte deltek i Stortingets europautval. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Torsdag 26. oktober
Kl. 09.00: Statssekretær Holte held innlegg på seminar om EØS og brexit i regi av NHO. Stad: Sola Strandhotell, Stavanger

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Til toppen