Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 37

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 37, 2018.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 10. september
Kl. 10.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på EØS-konferansen 2018. Stad: Filmens Hus, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30: Utanriksminister Eriksen Søreide er vert for ein arbeidslunsj for Nikolaos Kotzias, utanriksminister i Hellas. Stad: Parkveien, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 11. september
Kl. 14.15: Utanriksminister Eriksen Søreide held Arena-forelesinga 2018 ved Universitetet i Oslo. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: UiO, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 12. september
Kl. 09.00: Utanriksminister Eriksen Søreide held opningsinnlegget på sjefskurset til Forsvarets høgskule. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 12.30: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek i ein debatt om norske interesser i multilateralt samarbeid. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 13. september
Kl. 10.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek ved framlegginga av Libya-utvalets rapport. Stad: Forsvarsdepartementet, Oslo

Sjå eigen presseinformasjon     

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, ane.haavardsdatter.lunde@mfa.no, 976 71 250

Fredag 14. september
Kl. 08.00: Utanriksminister Eriksen Søreide møter med Mark Lowcock, FNs naudhjelpskoordinator. Stad: Hotel Continental, Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 09.15: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek i ein paneldebatt i etterkant av frukostmøtet med FNs naudhjelpskoordinator Mark Lowcock. Stad: Mesh, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 12.30: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på ein konferanse om Russland i regi av Norsk utanrikspolitisk institutt (Nupi). Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Nikolai Astrup

Måndag 10. september
Kl. 10.00: Utviklingsminister Astrup møter Pascal Saint-Amans, skattedirektør i OECD. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Utviklingsminister Astrup møter Klimapanel for barn i regi av Miljøagentane. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Audun Halvorsen 

Måndag 10. september
Kl. 11.30: Statssekretær Halvorsen møter statssekretær Andrea Metelko Zgombic frå Kroatia. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 13. - fredag 14. september
Statssekretær Halvorsen er på bilateralt besøk i Makedonia. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Skopje, Makedonia

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Marianne Hagen 

Måndag 10. september
Kl. 11.00: Statssekretær Hagen deltek på lanseringa av Sahel-strategien. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Statssekretær Hagen deltek på opninga av eit seminar i regi av Europarådet og Prio om minoritetar og migrantar sine rettar  i Europa. Stad: Institutt for fredsforsking (Prio), Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 15.15: Statssekretær Hagen møter Thorbjørn Jagland, generalsekretær for Europarådet. Stad: Institutt for fredsforsking (Prio), Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 14. september
Kl. 13.00: Statssekretær Hagen er vert for ein lunsj for Mark Lowcock, FNs naudhjelpskoordinator. Stad: Tjuvholmen Sjømagasin, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Jens Frølich Holthe 

Måndag, 10. september
Kl. 11.00: Statssekretær Frølich Holthe innleier ved lanseringa av Sahel-strategien. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 13. september
Kl. 11.00: Statssekretær Frølich Holte møter Pablo Ruiz, landdirektør for FN sitt utviklingsprogram (UNDP) . Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 13.00: Statssekretær Frølich Holthe møter Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen