Historisk arkiv

Inkassobevillingen til Intrum Justitia AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Kredittilsynet vedtok å tilbakekalle Intrum Justitia AS sin bevilling til å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre. Intrum Justita AS påklaget vedtaket. Justisdepartementet er klageinstans, og har tatt klagen til følge.

Kredittilsynet fattet 28. november 2007 vedtak om å tilbakekalle Intrum Justitia AS sin bevilling til å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre. Bakgrunnen for vedtaket var de feilene som ble avdekket i forbindelse med Kredittilsynets saksbehandlingskontroll hos Intrum Justitia AS 4. april 2007, sammenholdt med tidligere avdekkede feil i selskapet.
 
Vedtaket ble påklaget av Intrum Justitia AS ved brev av 28. november 2007. Justisdepartementet er klageinstans for Kredittilsynets vedtak om tilbakekall av inkassobevilling.
 
Justisdepartementet har foretatt en grundig vurdering av saken, og har tatt klagen til følge.
 
Begrunnelsen for departementets avgjørelse fremgår av vedtaket.

Les vedtaket her.

Til toppen