Historisk arkiv

Innspillskonferanse Bioøkonomistrategien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Innlegg Monica Mæland, Oslo 18. juni 2015

Først og fremst, så flott at så mange mennesker har kommet for å gi innspill til arbeidet med bioøkonomistrategien.

Ikke bare er dere mange, dere representer et bredt spekter innen næringsliv, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og offentlige myndigheter.

Slik er det også med mulighetene i bioøkonomien, her er det muligheter for hele bredden av norsk næringsliv, fra bioteknologi til avfallshåndtering – fra skog til fisk.

Det er altså ikke uten grunn at tre statsråder – for tre ulike politikkområder – er her i dag.

***

For det første: hvorfor er en strategi for bioøkonomien viktig for regjeringen?

Dette er en strategi som skal bidra til næringsutvikling og et grønt skifte. Norge trenger mer effektiv, lønnsom og bærekraftig bruk av bioråvarer. Vi må utvikle nye produkter, som er mindre ressurskrevende og mer miljøvennlige.

Og verdiskapingspotensialet er stort: OECD mener at i løpet av en 40-årsperiode vil bioøkonomien bli et bærende element for Europas økonomi.

Norge har de beste forutsetninger for å utnytte dette potensialet.

Vi har naturressursene og vi har kunnskapen.

Disse forutsetningene har allerede begynt å vise seg – flere norske virksomheter tar stadige andeler i dette markedet med fremstilling av biokjemikalier, biomaterialer og biodrivstoff.

Felles for disse er at de samarbeider med forskningsmiljøene, de benytter seg av virkemidlene for nyskaping og utvikler seg hele tiden.

Og det er jo det næringspolitikken vår er nødt til å handle om. Vi konkurrerer på kunnskap, og da må vi gjøre det enklere for bedriftene å gjøre nettopp dette.

Med en kunnskapsbasert tilnærming vil bioøkonomien være ett eller flere av de berømte beina norsk økonomi skal stå på fremover – det skal denne regjeringen legge til rette for gjennom denne strategien.

***

Det andre spørsmålet er hvordan vi skal legge til rette for bioøkonomi i Norge fremover.

Dette vil selvfølgelig også bli en sentral del av strategien. Det som er klart er at de fortrinnene vi allerede har i råvarene, industrien og kompetansen må utnyttes enda bedre, så vi kan være konkurransedyktige til tross for et høyt kostnadsnivå.

En annen sentral forutsetning for å lykkes med utviklingen av en bioøkonomi er at vi får til en kunnskapsflyt på tvers av fag og etablerte sektorer og næringer. Derfor krever dette nasjonal koordinering og det krever at vi tenker landslag, ikke bedriftsserie eller regional liga.

Derfor er dette en appell til dere før arbeidet med strategien tar til om dialog og samarbeid på tvers av sektorer og fag – og at dere sammen gir oss gode innspill til strategien.

***

Dette er et pionerarbeid på mange måter. Dette er første gang vi lager en bioøkonomistrategi. Derfor er et viktig formål at vi legger et felles grunnlag og en retning for det videre arbeidet med å utvikle bioøkonomien i Norge.

Dersom strategien klarer å legge en felles forståelse av hva bioøkonomien er, hvilke muligheter og utfordringer vi har på området i Norge, og hvilke nasjonale mål vi skal ha, så har vi kommet et godt stykke på vei.

Da gir jeg ordet videre til Fiskeriministeren.

­_***_

Til toppen