Presseinvitasjon: Innspillsmøte om alternative drivstoff

Regjeringen vil utarbeide en nasjonal plan for infrastruktur for alternative drivstoff for transportsektoren og inviterer derfor til et åpent innspillsmøte i Oslo 17. april.

Møtet innledes av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Deretter vil inviterte aktører fremlegge sine synspunkter.

Møtet kan følges direkte via nett-tv.

Mer informasjon om møtet finnes her.

For påmelding og spørsmål fra media, kontakt kommunikasjonsrådgiver Kjell Brataas via e-post eller mobil: 45 29 97 12.

Til toppen