Innspillsmøte om Enovas rolle

Olje- og energidepartementet inviterer til et innspillsmøte om Enovas rolle fremover.

Fra 2017 skal det inngås en ny fireårig avtale mellom Olje- og energidepartementet og Enova om forvaltningen av midlene i Energifondet. I lys av departementets pågående arbeid med en stortingsmelding om energipolitikken, er det naturlig også å vurdere hvordan vi innretter Enova på best mulig måte for fremtiden.

Olje- og energiminister Tord Lien vil innlede møtet. Enova vil orientere om sin arbeidsmåte og arbeidsform.

Departementet har invitert representanter fra de markedene Enova opererer i til å holde innlegg med temaet: Hvordan kan Enova bidra til at vår virksomhet investerer i energi- og klimatiltak?

Det er satt av tid til korte innlegg i løpet av møtet. Frem til 15. juli vil det være mulig å sende inn skriftlige innspill til departementet.

Innspillsmøtet finner sted kl 12:30 – 16:00 den 15. juni i Akersgata 59 i Oslo. Påmelding skjer via e-post til hfh@oed.dep.no.

Til toppen