Innspillsmøte om forbrukerpolitikk

Torsdag 18. desember kom Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO), Forbrukerrådet og Forbrukerombudet med innspill og utfordringer til forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

- Vi møter stadig nye utfordringer i forbrukerpolitikken. Dagens forbrukere handler mer på internett og på reise, og markedene er i endring. Vi må sørge for at vi verner om norske forbrukeres rettigheter på en best mulig måte. Derfor inviterte jeg til et innspillsmøte med forbrukerinstitusjonene i dag.

Flere områder på det forbrukerpolitiske feltet ble løftet frem, men en fellesnevner var hvordan man kan sikre rettighetene til digitale forbrukere. Stadig flere bruker nettet og smarttelefon til å handle varer og tjenester og utveksle informasjon. Gode brukervilkår for nettjenester, personvern og betalingssikkerhet var blant sentrale temaer.

I tillegg ble markedsføring og personlig økonomi løftet frem av organisasjonene.

- Jeg ønsker å føre en forbrukerpolitikk som gjør hverdagen enklere for folk flest. I dag har jeg fått med meg mange gode innspill som vi skal se på i det videre arbeidet med forbrukerpolitkken.

Til toppen