Internasjonalt samarbeid om antibiotikaresistens

FNs høynivåmøte i New York har diskutert problematikken rundt antibiotikaresistens, og vedtatt en politisk erklæring som gir et godt grunnlag for å redusere antibiotikaresistens på verdensbasis.

Antibiotikaresistens er en global utfordring som må løses gjennom et internasjonalt samarbeid på tvers av flere sektorer. WHO, Verdens helseorganisasjon ga i 2015 i samarbeid med FAO, FNs organisasjon for mat og landbruk og OIE, Verdens dyrehelseorganisasjon ut en global handlingsplan for antibiotikaresistens. Nå har ledere fra en rekke land for første gang forpliktet seg på å utvikle nasjonale handlingsplaner for antibiotikaresistens.  

Under møtet anerkjente landene behovet for bedre overvåkning av antibiotikabruk, økt internasjonalt samarbeid og finansiering. De ønsker en koordinert tilnærming for å løse de underliggende årsakene til antibiotikaresistens på tvers av flere sektorer. Handlingsplaner er nødvendige for å forstå omfanget av antibiotikaresistens og begrense bruken av antibiotika hos mennesker og dyr.

Verdens ledere er for tiden samlet i FNs hovedkvarter i New York under FNs 71. generalforsamling.

Til toppen