Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

International Transport Forum i Leipzig: - Optimist i kampen mot klimaendringer

- Jeg er optimistisk når det gjelder kampen mot klimaendringene - og det mener jeg å kunne si på vegne av den norske regjeringen. Det sa statssekretær i Samferdselsdepartementet John-Ragnar Aarset (H) under dagens ministersesjon på International Transport Forum i Leipzig.

- Den politiske mentaliteten i miljøspørsmål har endret seg de siste årene: Fra idealistisk, negativ til realistisk, positiv, fortsatte Aarset.

- Før betydde det å være miljøvennlig at man måtte ofre noe, at hverdagen måtte bli litt vanskeligere. I dag handler miljøvennlighet om å velge løsninger som gjør livet enklere, samtidig som det er bra for miljøet. Bedrifter velger miljøvennlige løsninger fordi det lønner seg økonomisk. Folk i byer velger sykkel, kollektivtransport eller å gå fordi det er enklere og raskere. Og i Norge i 2014 var 15 prosent av alle nye solgte biler elektriske, sa Aarset.

- Dette viser at politikk virker. For få år siden snakket vi om teknologiske løsninger som skulle komme og hjelpe oss i klimakampen. Nå er teknologien her, løsningene er her og målene våre er faktisk mulig å nå.

- I Norge har vi som mål at all veksten i persontransport i de største byene skal skje med kollektiv, sykkel og gange. Selv i Oslo, som kanskje er den raskest voksende byen i Europa, greier man å nå målet. Fordi det investeres tungt i kollektivtransport, nytt materiell og hyppigere avganger, enkle apper for billettering, og det legges bedre til rette for syklister. Vi når klimamål, samtidig som folk er mer fornøyd enn før. Og når vi møtes på internasjonale konferanser som dette, konkurrerer vi i å fortelle om slike eksempler fra alle våre land og byer. Det er derfor jeg er optimist.

- Alle eksemplene på at det går an å få til gode løsninger, betyr at den politiske risikoen ved å komme med et klart og tydelig signal til verden under klimatoppmøtet i Paris i desember (COP15) er lavere. Med andre ord bør det inngås en juridisk bindende avtale. Det er min klare oppfordring til alle medlemsstatene i ITF og resten av verden.

Aarset tok ordet under kommentar- og spørsmålsrunden mot slutten av ministersesjonen. Tidligere i sesjonen talte FNs generalsekretær Ban Ki-moon til konferansen på videolink. Hans budskap til verdens transportmyndigheter, vel et halvt år før COP15, var blant annet dette: Your effort can help the world travel more quickly down the low carbon road

Foto av Aarset; ITF (https://www.flickr.com/photos/internationaltransportforum/)

Til toppen