FNs klimapanel:

Klimaendringene krever tilpasning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Klimaendringene skjer raskere, og konsekvensene av selv små temperaturøkninger er alvorligere enn tidligere antatt. Det viser en ny rapport fra FNs klimapanel. Det vil være billigere, og samtidig mer effektivt, å tilpasse oss klimaet nå enn å vente med det.

- Vi opplever oftere ekstremvær med påfølgende flom, ras og oversvømmelser i en styrke og hyppighet av en ny dimensjon. Staten og kommunene må planlegge og bygge for en annerledes framtid. Forebygging av skader er som regel billigere enn å reparere i etterkant. For å styrke dette arbeidet, setter vi blant annet i gang arbeidet med en ny stortingsmelding for klimatilpasning, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Alvorlige konsekvenser

FNs klimapanels rapporter er det mest anerkjente kunnskapsgrunnlaget om klimaendringene verden har. Mandag 28. februar lanserte FNs klimapanel den andre delrapporten i deres sjette hovedrapport. Rapporten vurderer konsekvensene som klimaendringene har på samfunn og natur, og hvordan vi kan tilpasse oss de endringene vi står oppe i og som vil komme.

– Selv om vi lykkes med å holde den globale oppvarmingen på 1,5 grader, viser den nye FN-rapporten at endringene i klima og natur vil være betydelige. Konsekvensene ved lavere temperaturnivåer vil bli mer alvorlige enn tidligere antatt. Hver tidels økning av den globale temperaturen teller, sier Espen Barth Eide.

Konsekvenser for Norge

Rapporten fra FNs klimapanel viser at virkningene av klimaendringene allerede er en risiko for naturen og for grunnleggende samfunnssystemer som vannsikkerhet og matproduksjon; helse og velvære; og byer, bosettinger og infrastruktur.

Det er de fattigste og mest sårbare som rammes hardest av klimaendringene. Men endringer og klimahendelser i andre land vil også få konsekvenser for oss her i Norge. Det kan være tilgang til og prisnivået på varer, verdien på utenlandske investeringer eller sikkerhetspolitiske forhold og flyktningstrømmer som følge av klimaendringene.

– Virkningene av klimaendringene er her nå og utgjør en risiko for natur og samfunn. Funnene fra denne rapporten understreker behovet for rask handling, kunnskapsdeling og samarbeid. Vi må gjøre to ting samtidig. Vi må både kutte utslipp og tilpasse oss de klimaendringene som allerede skjer, sier Eide.