IPCC:

Klimaendringene krever handling nå

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Globale klimautslipp fortsetter å øke, og det vil kreve enorm innsats av oss å begrense oppvarmingen av planeten. FNs nye klimarapport sier at vi trenger flere klimatiltak, og vi trenger dem raskere.

I dag har FNs klimapanel publisert en rapport som med all tydelighet viser hvor krevende det vil bli for verden å nå klimamålene vi har satt oss. Verdens utslipp av klimagasser i perioden 2010-2019 er de høyeste noensinne. Selv om landene holder det de lover av klimakutt mot 2030, er det sannsynlig at oppvarmingen vil overskride 1,5 grader.

–Vi må ta innover oss hvor krevende det blir å begrense jordas temperaturøkning på 1,5 grader. Men samtidig vet vi stadig mer om hvilke løsninger som er tilgjengelige for å løse dette. Å ta tak i dette må rett og slett være den definerende oppgaven for vår generasjon, sier Espen Barth Eide.

Klimapolitikken har effekt

FNs klimapanels rapporter er det mest anerkjente kunnskapsgrunnlaget om klimaendringene verden har. I dag lanserte FNs klimapanel den tredje delen i deres sjette hovedrapport. Rapporten beskriver mulige tiltak for å redusere utslippene av klimagasser i ulike sektorer, og for å øke opptaket av disse i karbonlagre. Synergier og avveininger mellom utslippsreduksjon og klimatilpasning, samt fordeler og ulemper for andre bærekraftsmål er beskrevet.

– Rapporten viser at klimapolitikken har effekt, og at den stadig blir billigere å gjennomføre. Verden har gjort enorme framskritt i lavutslippsteknologi og -infrastruktur. Dette har ført til et stort prisfall på batterier og fornybar energi. I store deler av verden er det rimeligere å bygge og bruke solkraft enn å fortsette bruke et ferdig nedbetalt kullkraftverk. Slikt gir håp, sier Espen Barth Eide.

Ren energi utover Norges grenser

En bistandspolitikk som hjelper land over fra en fossil energimiks til fornybar energi er nødvendig om verden skal nå klimamålene. Regjeringen vil, i tråd med Hurdalsplattformen, prioritere fornybar energi og gjøre ren energi til en hovedsatsing i norsk utviklingspolitikk.

– Vi vil doble årlig klimafinansiering fra syv milliarder kroner i 2020 til 14 milliarder kroner årlig senest i 2026. Vi har også etablert et nytt klimainvesteringsfond som forvaltes av Norfund. Fondet vil bidra med finansiering til økt utbygging av fornybar energi, spesielt i de store utslippslandene. Fondet skal tilføres ti milliarder kroner, fordelt på to milliarder kroner i året i en periode på fem år. Den første investeringen er allerede annonsert, sier Eide.