Enighet om vellykket klimatoppmøte

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og Alok Sharma, som ledet klimaforhandlingene i Glasgow (COP26), er enige om at toppmøtet lyktes med sitt hovedmål: Samle verden rundt ambisjonen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Landene ble enige om at dette er avgjørende for en trygg og bærekraftig framtid.

Alok Sharma , presidenten for klimatoppmøtet i Glasgow (COP26), og klima- og miljøminister Espen Barth.
Den britiske presidenten for klimatoppmøtet i Glasgow (COP26), Alok Sharma, inviterte mandag klima- og miljøminister Espen Barth Eide til en digital samtale for å oppsummere resultatet og snakke om veien videre. Her er de to avbildet under klimaforhandlingene i november. Foto: Klima- og miljødepartementet.

Norge var det første i rekken av land for oppfølgingssamtaler etter klimatoppmøtet.

– Mitt budskap til Alok Sharma var at Norge er klar for å bidra til at ordene fra Glasgow blir til konkret klimahandling, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Eide benyttet anledningen til å takke det britiske formannskapet for deres innsats og gode lederskap, som bidro til å ta forhandlingene i land på en vellykket måte.

Sharma påpekte at Norge, gjennom ulike roller i forhandlingene, bidro betydelig til det gode resultatet.  

Handling må til

COP26-presidenten var tydelig på at resultatet fra Glasgow er ambisiøst, og at det er avgjørende nå å få til handling. En viktig jobb blir å tydeliggjøre hva som nå forventes av landene for å kutte utslipp av klimagasser.

Blant annet skal alle land innen 2022 vurdere om sine klimamål er i tråd med Parisavtalens temperaturmål.

Samarbeider om gjennomføring

Det britiske formannskapet lager nå en plan for hvordan de skal arbeide videre det neste året for å sikre at enighetene fra Glasgow blir en realitet. I dette arbeidet ønsker de å samarbeide med ulike land, spesielt Norge.

Britene skal sammen med Egypt lede arbeidet fram mot det neste klimatoppmøtet (COP27) i Sharm El Sheikh i 2022.