Jakten på den fibereffektive grisen

Bruk av lokale fôrressurser i grisefôr kan utnyttes bedre enn i dag, og da trenger man en gris som fordøyer fiber mer effektivt. Forskere er nå i gang med å finne den fibereffektive grisen.

Jakten på den fibereffektive grisen er i gang. Utnyttelse av lokale fôrressurser, som rapsmel, kan utnyttes bedre enn i dag. Rapsmel inneholder mer fiber enn importert soya, som brukes i dagens grisefôr. Derfor trenger man også en gris som fordøyer fiber mer effektivt. Forskere er nå i gang med å finne denne grisen, både med hensyn til dyrehelse og kjøttproduksjon. 

20 griser er nå i gang med forsøkene, og skal forhåpentligvis gi forskere svar på hva som er viktig for en effektiv omsetning av fiberrik kost. Disse grisene er snart klare for slakt, og så fort erfaringer og resultater fra dette forsøket er klart, begynner et større forsøk med mange flere griser. 

Bruk av lokale fôrressurser i grisefôr kan utnyttes bedre enn i dag, og da trenger man en gris som fordøyer fiber mer effektivt. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen