Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Jasska/Trygg får årets samarbeids- og samordningspris

Justis- og beredskapsdepartementets pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner for 2019 tildeles prosjektet Jasska/Trygg.

Stáhtačálli Alf Erik Andersen (gurut bealde) geigii Kristiansandas odne bálkkašumi Nordlándda fylkkamánnái, Tom Cato Karlsenii, RVTS Sør-konferánssas ovttasbarggu ja ovttastahttima birra barggus veahkaválddálašvuođa vuostá lagas oktavuođain.
Stáhtačálli Alf Erik Andersen (gurut bealde) geigii Kristiansandas odne bálkkašumi Nordlándda fylkkamánnái, Tom Cato Karlsenii, RVTS Sør-konferánssas ovttasbarggu ja ovttastahttima birra barggus veahkaválddálašvuođa vuostá lagas oktavuođain. Foto: JD

– Regjeringens klare målsetning er å redusere vold i nære relasjoner. Vi vet at et godt lokalt samarbeid er helt nødvendig. Jasska/Trygg får prisen for det omfattende arbeidet prosjektet har gjort i Tysfjord kommune, sier statssekretær Alf Erik Andersen.

Prisen er innstiftet av Justis- og beredskapsdepartementet for å løfte fram gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Prosjektet ble etablert etter avdekningen av en rekke overgrepssaker i Tysfjord kommune i Nordland.  Jasska/Trygg består av fem delprosjekter og har en todelt målsetting:

  • følge opp de berørte etter overgrepssakene i Tysfjord kommune
  • iverksette forebyggende tiltak for å hindre overgrep i fremtiden.

Jasska/Trygg får prisen for det omfattende endrings- og utviklingsarbeidet som er gjort gjennom prosjektet. 

Prosjektet beskrives som en øvelse i samarbeid der ressurser forenes på tvers av ulikheter, og der både lokale og eksterne krefter deltar. Prosjektet omfatter en massiv kunnskapsbygging hos både barn og voksne, og et omfattende utviklingsarbeid på systemnivå.

Prismidlene på 250 000 kroner skal benyttes til prosjektet.

Til toppen