Kampen mot MRSA i landbruket nytter

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mattilsynet har i 2017 tatt ut prøver fra 826 svinebesetninger i Norge. Ingen av prøvene var positive for den varianten av MRSA Norge har kjempet for holde unna norske svinebesetninger i flere år. Det er svært gledelig og viser at kampen mot antibiotikaresistens i landbruket nytter.

Dersom MRSA klarer å etablere seg fast i landbruket vil det koste helsesektoren store summer i smittettiltak årlig. MRSA smitter fra gris til mennesker, og dersom bakterien finner veien inn til sykehus og pleieinstitusjoner kan det få alvorlige følger for pasientene. 

Griser i binge.
Forebyggende innsats fra svinenæringen og den enkelte produsent har gitt gode resultater i kampen mot MRSA. Foto: Torbjørn Tandberg