Killengreen skal lede Difi

Departementsråd Ingelin Killengreen er tilsatt som midlertidig direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Killengreen skal foreta en gjennomgang av Difi knyttet til fremtidig organisering og behov for endringer.

- Difi ble etablert i 2008 og har snart lagt sitt sjette driftsår bak seg. Difi har viktige oppgaver når det gjelder ledelse, organisering, målrettet bruk av IKT, forvaltningsutvikling og anskaffelser i offentlig sektor.  Regjeringen vil forenkle og modernisere offentlig sektor slik at fellesskapets ressurser brukes mest mulig effektivt. I dette arbeidet ønsker vi også i større grad å se statlig og kommunal sektor i sammenheng. For å følge opp dette og for å styrke gjennomføringskraften, må vi også sikre at de oppgavene som Difi har, blir fulgt opp og ivaretatt på best mulig måte. Vi må sikre at oppgavene som Difi har ansvar for, er optimalt organisert og at vi har riktig kompetanse på riktig sted. Regjeringen mener det er riktig å foreta en gjennomgang av Difi med tanke på fremtidig organisering, kompetansebehov og om det er behov for endringer. Jeg er glad for at en så erfaren leder som Ingelin Killengreen har sagt seg villig til å lede Difi gjennom dette arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Stillingen som Difi-direktør har stått ledig siden Hans Christian Holte tiltrådte som Skattedirektør i sommer. Stillingen har vært utlyst og arbeidet med å tilsette ny direktør legges på is.

- Jeg kjenner Difi godt og vet at Difi har svært mange dyktige medarbeidere med en kompetanse som er etterspurt.  Jeg har gjennom hele mitt yrkesliv arbeidet med spørsmål knyttet til ledelse, forvaltningspolitikk og ikke minst betydningen av gode og effektive IKT-løsninger. Denne jobben i Difi er derfor en veldig spennende mulighet som jeg ser fram til å ta fatt på, sier Ingelin Killengreen.

Killengreen vil starte i Difi 1. desember og vil før det avslutte arbeidet i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) som fra nyttår vil være en del av det nye Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg er oppgaver fra FAD flyttet over til Næringsdepartementet, Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet.

 

Til toppen