Klar med veiviser til kommunale planer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Hva og hvor kan jeg bygge på eiendommen min? Hvilke planer gjelder der jeg bor? Det blir det enklere å finne ut av med en ny veiviser.

Kommunal- og distriktsdepartementet har sammen med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), laget en enkel veiviser som forklarer hvordan arealplan må brukes i forbindelse med enkle tiltak på eiendommen din. Alle kommuner har nemlig lokale planer som bestemmer hva du har lov til å bygge.

-Vi må ha effektive plan- og byggesaksprosesser, og da er riktig informasjon viktig. Med denne veiviseren blir det enklere for alle å forstå hvilke regler og muligheter som finnes på egen eiendom, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Når det blir enklere for tiltakshaver å finne ut av problemstillingen selv, vil det også bety færre spørsmål til kommunene, og saksbehandlingen kan gå raskere.

-Det skjer mye bra forenklingsarbeid på plan- og byggesaksområdet. Denne veiviseren er et godt bidrag til det, men vi er ikke i mål, sier Gram.

I veiviseren kan du enkelt finne ut hva som er tillatt på eiendommen din og sette deg inn i hvilke regler, som arealplaner og bestemmelser, som gjelder. Veiviseren forklarer hvordan planinformasjon må ligge til grunn for en eventuell byggesøknad. Selv små byggeprosjekter kan nemlig ha store konsekvenser for omgivelsene.

Veiviseren på planområdet ligger sammen med DiBKs øvrige veivisere/informasjonsmateriell for byggesak på internett: Forstå planene som bestemmer hva du kan bygge (dibk.no)