Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innspill til arbeidet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Har du eller din virksomhet innspill til arbeidet? Slik går du frem.

Du kan sende innspillene dine til [email protected]. Alle innspill vil bli publisert på denne siden.

Les brevene med invitasjoner til å komme med innspill: 

Innspill

Abelia

Ahus

Akademikerne

ANSA

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

BI

BioCEED

Den norske tannlegeforening

DIKU

Fellesorganisasjonen

Finans Norge

Forskningsrådet

Forsvarets høgskole

Fylkesmannen i Trøndelag

Haraldsplass diakonale sykehus

Helsedirektoratet

Helse Bergen

Helse Nord

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Høyskolen Kristiania

Høgskolen i Østfold

IKT Norge

Insj UiO

Institutt for samfunnsforskning

Jernbanedirektoratet

Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF)

Kompetanse Norge

Kompetanseforum Østfold

Kriminalomsorgens høgskole 

KS

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LO

Lovisenberg diakonale høgskole

Lånekassen

Markom

NHO

NHO fagskoleråd

NITO

NMBU

NOKUT

Nord universitet

Norges handelshøyskole

Norges Farmaceutiske Forening

Norges handikapforbund

Norsk olje og gass

Norsk lektorlag

Norsk studentorganisasjon

Norsk sykepleierforbund

NSO

NTNU

Nynorsk forum

Organisasjon for norske fagskolestudenter

Oslo Cancer Cluster

OsloMet

Oslo Universitetssykehus (OUS)

Pedagogstudentene

Private Barnehagers Landsforbund

Samfunnsviterne

Samskipnadsrådet

Spekter

Språkrådet

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens vegvesen

Tekna

Trøndelag fylkeskommune

Ungt entreprenørskap

Unio

Universitets- og høgskolerådet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Utdanningsforbundet

Vegtilsynet

VID vitenskapelige høgskole

Virke