Sikkerhetsrådets uttalelse om Jemen

- Et tydelig signal til partene

- Det er viktig at Sikkerhetsrådet i dag har kommet med en presseuttalelse der man fordømmer voldseskaleringen i Marib. Rådet fordømmer også angrepene mot Saudi-Arabia og uttrykker bekymring over militær opptrapping andre steder i Jemen. Uttalelsen kommer på kritisk tidspunkt og er et tydelig signal til partene i konflikten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

- Voldseskaleringen i Marib forverrer den allerede vanskelige humanitære situasjonen for over en million internt fordrevne. I uttalelsen understreker Sikkerhetsrådet behovet for en nasjonal våpenhvile og oppfordrer alle partene i konflikten til å arbeide sammen med FNs spesialutsending for å få på plass en nasjonal våpenhvile og bidra til en inkluderende, politisk prosess,sier utenriksministeren.

- Norge har bidratt aktivt i prosessen ved å blant annet understreke viktigheten av å fordømme bruk av barnesoldater i Marib. Vi har også vært tydelige på at bare en inkluderende prosess kan lede til fred, og er glade for at kvinner og unge er løftet frem i uttalelsen. Vi har også understreket behovet for at de som begår menneskerettighetsbrudd- og overgrep, eller brudd på internasjonal humanitær rett må stilles til ansvar for dette.

- Situasjonen i Jemen er alvorlig, og Norge vil fortsette å bruke medlemskapet i Sikkerhetsrådet til å støtte den FN-ledede politiske prosessen. Norge prioriterer også arbeidet med beskyttelse av sivile, med særlig vekt på barn, kvinner, fred og sikkerhet i Jemen, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Her er Norges innlegg: SC: Yemen - Norway in the UN