Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klimakur 2030

Kommentar til Klimakur 2030

Olje- og energiminister Tina Bru holdt dette innlegget etter fremleggingen av Klimakur 2030 på Sentralen i Oslo 31. januar 2020.

Takk til etatene for interessante presentasjoner og godt arbeid med rapporten.

Jeg kan love at vi skal gå grundig inn i forslagene, også i Olje- og energidepartementet. Elektrifisering og tilgang på strøm er en forutsetning for å lykkes med mange av tiltakene vi har fått presentert.

Det krever et velfungerende kraftnett og nok fornybar energi til å møte etterspørselen.

Det blir et viktig bidrag fra meg som olje- og energiminister at vi finner den riktige balansen i dette.

Karbonfangst- og lagring kommer til å spille en avgjørende rolle for om verden når klimamålene. Det er også en teknologi som kan bidra til å kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor slik det er beskrevet i rapporten, som for eksempel fra avfallsforbrenning.

Regjeringen har en ambisjon om å få til en kostnadseffektiv løsning for fullskala karbonfangst- og lagring i Norge og det vil jeg arbeide videre med.

Klimakur dreier seg om utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Selv om den klart største delen av utslippet fra olje- og gassnæringen skjer innenfor kvotepliktig sektor er jeg opptatt av at alle monner drar.

Jeg er glad for at olje- og gassnæringen selv har lansert ambisiøse mål for klimakutt. Det er først når vi alle sammen drar i samme retning at vi virkelig får resultater.

Vi skal nå alle sammen sette oss grundig inn i rapporten. Den blir en viktig del av det faglige underlaget for stortingsmeldingen.

Og husk: vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen.

 

LES OGSÅ: Ny rapport om hvordan redusere klimagassutslippene i Norge

Til toppen