Kommisjonen med anbefaling om frivillige bærekraftskriterier for biomasse

Europakommisjonen kommer med flere anbefaleringer i en ny rapport om bærekraftskriterier for biomasse.

EUs fornybardirektiv fra 2009 pålegger Europakommisjonen å rapportere på behovet for et system for bærekraftskriterier for bruk av biomasse til elektrisitetsproduksjon og varme. I den forbindelse la kommisjonen i februar frem en rapport med anbefalinger, uten at de mener det er behov for bindende regelverk på fellskapsnivå. I fravær av harmoniserte regler er det åpent for nasjonale systemer, og Europakommisjonens anbefalinger har som hensikt å bidra til en felles tilnærming.

 

Kommisjonen anbefaler:

·         At bærekraftskriterier ikke gjøres gjeldende for avfall

·         Bærekraftskriterier i tråd med hva som gjelder for biodrivstoff, blant annet 35 prosent innsparing av drivhusgassutslipp, 50 prosent fra 2017  

·         Favorisering av anlegg med høy energieffektivitet

·         Overvåkning av opprinnelse av biomasse.

 

Kommisjonen vil i 2011 vurdere om det er behov for ytterligere tiltak og om det er behov for et felles harmonisert regelverk.

 

Les Kommisjonens pressemelding om rapporten her

Til toppen