Konsesjon til Dønnesfjord vindkraftverk

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til Vindkraft Nord AS for bygging og drift av Dønnesfjord vindkraftverk i Hasvik kommune i Finnmark fylke. Vindkraftverket vil ha en samlet installert effekt på inntil 10 MW og en årlig produksjon på 30-40 GWh, noe som tilsvarer forbruket til om lag 1750 husstander.

Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til Vindkraft Nord AS for bygging og drift av Dønnesfjord vindkraftverk i Hasvik kommune i Finnmark fylke. Vindkraftverket vil ha en samlet installert effekt på inntil 10 MW og en årlig produksjon på 30-40 GWh, noe som tilsvarer forbruket til om lag 1750 husstander.

- Utbyggingen vil gi tilgang på ny kraftproduksjon og er et bidrag til Regjeringens satsing på mer fornybar energi frem mot 2020. Hasvik kommune har vært opptatt av forsyningssikkerhet på øya og er svært positive til denne utbyggingen sier olje- og energiminister Tord Lien.

NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av Meteorologisk institutt som var bekymret for at vindkraftanlegget kunne påvirke værradaren på Sluskfjellet, 3,5 til 4,5 kilometer unna vindturbinene.

For å redusere faren for konflikt mellom vindkraftverket og værradaren har departementet satt vilkår i konsesjonen om at i første driftsår skal kraftselskapet kartlegge vindkraftverkets påvirkning på værradaren. Avhengig av resultatene fra kartleggingen vil det etter første driftsår være vilkår om å stenge ned turbinene i nærmere angitte ekstraordinære værsituasjoner.

Det er samtidig gitt avslag på søknad om konsesjon til Røst vindkraftverk i Røst kommune i Nordland.

Departementet opprettholder NVEs avslag på Vindkraft Nord AS søknad om konsesjon til å bygge og drive Røst vindkraftverk.

NVEs konsesjonsvedtak ble omgjort av direktoratet etter klage fra Meteorologisk institutt. Meteorologisk institutt mente at vindkraftanlegget ville forringe dataene til værradaren på Røst. Omgjøringen ble påklaget av Røst kommune og tiltakshaver.  

Under klagebehandlingen har departementet vurdert innvendinger fra kommunen og kraftselskapet, men har lagt avgjørende vekt på at vindturbinene var planlagt kun om lag 2,5 km fra værradaren og i fri sikt innenfor værradarens hovedstråle. Etter departementets vurdering tilsa dette fare for betydelig påvirkning på værradaren. Værradaren er av stor betydning for driften av Bodø Lufthavn.