Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konsesjon til Rosten kraftverk

Oppland Energi AS har i dag fått tillatelse til å bygge Rosten kraftverk i Sel og Dovre kommuner. Kraftverket vil levere kraft tilsvarende årsforbruket til nesten 9.000 husstander.

- Utbyggingen vil gi et betydelig bidrag til ny fornybar kraftproduksjon. Anlegget blir et av de største vannkraftanleggene som har fått konsesjon de siste årene. Med denne utbyggingen får vi et bidrag som monner når det gjelder Høyre/Regjeringens mål om økt fornybar kraftproduksjon, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Rosten kraftverk vil få en installert effekt på rundt 80 megawatt. Samlet årlig kraftproduksjon er anslått til omlag 177 gigawattimer (GWh).

Hensynet til landskap, fisk og biologisk mangfold er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. For fiskeinteressene og andre miljøhensyn vil den største ulempen ved kraftutbyggingen være fraføringen av vann over en strekning på om lag fem km av Gudbrandsdalslågen. Det er derfor fastsatt avbøtende tiltak om slipp av minstevannføring, samtidig som sideelva Fagerliåe unntas fra utbyggingen for å opprettholde en viss vannføring på strekningen. Kraftverksutløpet er også flyttet for å redusere ulemper for fisk.

Til toppen