Kortere oppgjørsfrist ved overføring av pensjonsmidler til egen pensjonskonto

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at oppgjørsfristen ved overføring av pensjonsmidler til egen pensjonskonto skal være 10 virkedager.

Reglene om egen pensjonskonto innebærer at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordninger får samlet sine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold på én pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør eller hos en pensjonsleverandør arbeidstakeren velger selv.

Hvis ikke arbeidstaker reserverer seg mot samling av midlene, eller tar et aktivt valg om å samle midlene, blir pensjonsmidlene automatisk samlet hos arbeidsgivers pensjonsleverandør etter tre måneder. Oppgjørsfristen er fristen for pensjonsleverandørene til å gjennomføre selve overføringen av pensjonsmidlene til egen pensjonskonto, etter at reservasjonsperioden har gått ut eller arbeidstaker har tatt et aktivt valg om å samle midlene. Fristen har frem til nå vært 1 måned. Den nye oppgjørsfristen på 10 virkedager skal gjelde både ved overføring til arbeidsgivers pensjonsleverandør og til en leverandør arbeidstakeren selv har valgt.   

Forskriften gis med hjemmel i innskuddspensjonsloven, som ble endret på enkelte punkter 8. april i år for å bidra til raskere samling av pensjonsmidler på egen pensjonskonto.  Forskriften inneholder også enkelte tekniske endringer.  

Forskriften trer i kraft 1. januar 2023.

Les mer: