Regler som gjennomfører revidert tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) settes i kraft

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kongen i statsråd har i dag besluttet at lovregler som gjennomfører revidert tjenestepensjonsdirektiv i norsk rett skal tre i kraft 1. januar 2023. Forskrift med utfyllende regler til gjennomføring av direktivet trer i kraft på samme tidspunkt.

Lovreglene som gjennomfører direktiv (EU) 2016/2341 om virksomheten til og tilsynet med tjenestepensjonsforetak (det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II)), ble vedtatt av Stortinget 29. mars og sanksjonert av Kongen i statsråd 8. april 2022. Reglene gjelder for pensjonsforetak og setter bl.a. krav til virksomhetsstyring og kontrollfunksjoner i pensjonsforetakene. Det gis også regler om grensekryssende virksomhet, utvidede krav til informasjon til medlemmene og tilsyn.

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift med utfyllende regler til gjennomføring av det reviderte tjenestepensjonsdirektivet for pensjonsforetak. Forskriften bygger på forslag i høringsnotat om gjennomføring av revidert tjenestepensjonsdirektiv som ble utarbeidet av Finanstilsynet. Forskriften trer i kraft 1. januar 2023.

Lovreglene som settes i kraft 1. januar 2023 omfatter også enkelte endringer i innskuddspensjonsloven som gjelder egen pensjonskonto. Reglene har til formål å bidra til raskere samling av pensjonsmidlene på egen pensjonskonto. Nærmere regler om frist for overføring av pensjonsmidlene vil bli gitt av departementet i forskrift.

Les mer: