Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kraftig innstramming for offentlig ansatte

15 millioner offentlig ansatte i EU kan forvente tøffere tider de nærmeste årene. Dette kommer fram i en analyse av offentlig sektor i EUs arbeidsmarked. Forvaltningsråd John Stanley Engstrøm rapporterer.

I EUs arbeidsmarkedsanalyse for januar 2011 har man inkludert en egen analyse av offentlig sektor. Her vises det til at innen EU arbeidet nesten 15 millioner personer i offentlig administrasjon (public administration) i 2009. Det tilsvarer 6,6 prosent av alle sysselsatte. Når man legger til offentlig tilsatte i helse-, utdannings- og sosialtjenestesektorene, stiger andelen til over 23 prosent av alle sysselsatte (51 millioner personer). Flertallet EU-land har hatt en vekst i andelen tilsatte i offentlig administrasjon de siste ti årene, men enkelte land, blant annet Danmark og Tyskland, har hatt en klar nedgang i samme periode. Helsesektoren har vist en særlig sterk vekst i tiårsperioden fram til 2009, noe som ses i sammenheng med den økte andelen eldre i befolkningen.

Færre ansatte, høyere pensjonsalder
Sysselsettingen i offentlig sektor har holdt seg høy i de siste årene, ikke minst på grunn av særskilte krisetiltak som har blitt sak i verk for å avhjelpe konsekvensene av den økonomiske krisen. Nå planlegger imidlertid de fleste EU-land kraftige innstramminger i offentlige budsjetter, noe som også vil føre til nedgang i offentlig sysselsetting. I Storbritannia regner man med å ha nesten en halv million færre offentlig ansatte i 2014 enn i 2010. I Frankrike vil bare halvparten av alle offentlige tjenestemannsstillinger som blir ledige bli besatt på ny fram til 2013. Samtidig skal pensjonsalderen økes med to år. Italia har til hensikt å redusere lønningene til offentlig tilsatte i de neste to årene og samtidig ikke øke tallet på tilsatte utover dagens nivå. I Spania vil bare 10 prosent av ledige stillinger bli besatt på ny. Samtidig ble lønningene i offentlig forvaltning kuttet med 5 prosent i 2010 og pensjonsalderen økte til 67 år. Liknende kraftige innstrammingstiltak er vedtatt flere andre land, blant annet Irland, Latvia og Romania.

 

Til toppen