Tenner lys i Liberia

Det var duket for fest da Liberias president Ellen Johnson Sirleaf og utenriksminister Børge Brende i går åpnet vannkraftverket Mount Coffee utenfor Monrovia. Kraftverket ble ødelagt og plyndret under borgerkrigen, og er nå rehabilitert med norsk støtte. I tiden som kommer vil mer enn hundre tusen husholdninger få tilgang til ren energi.

President Johnson Sirleaf skrur på bryteren på Mount Coffe. Etter 26 år produserer vannkraftverket igjen strøm. Foto: Ingrid Kvammen Ekker, UD
President Johnson Sirleaf skrur på bryteren på Mount Coffe. Etter 26 år produserer vannkraftverket igjen strøm. Foto: Ingrid Kvammen Ekker, UD

Da freden kom til Liberia i 2003, var hele landets kraftsektor ødelagt. Ellen Johnson Sirleaf vant valget i 2005 og hadde elektrifisering som et av sine viktigste valgløfter: «Small light today, big light tomorrow». Norge bidro til å sikre nødstrøm etter krigen, og har de siste ti årene vært involvert i den mer langsiktige oppbyggingen av strømforsyningen i landet.

- Økt tilgang til ren energi er avgjørende for å skape vekst og utvikling, skape jobber og bekjempe fattigdom. Vannkraft har vært helt sentralt for utviklingen av det moderne Norge. Gjenoppbyggingen av Mount Coffee vil gi tusener av Liberias innbyggere tilgang på strøm. Dette betyr mye for folks hverdag gjennom tryggere nabolag, lys til lekselesing og bedre helsefasiliteter, sa utenriksminister Brende under åpningen.

Liberia er et av verdens fattigste land, og har stått overfor store gjenoppbyggingsoppgaver etter fjorten år med borgerkrig. For to år siden ble landet rammet hardt av ebolaepidemien. Økt elektrifisering gir grunnlag for nytt håp om fremgang, nå etter at landet er erklært ebola-fritt. Utbygging av vannkraftpotensialet betyr lavere strømpriser, og dessuten mindre forurensing fra dieselgeneratorene som dominerer i dag.

President Johnson Sirleaf minnet om at fortsatt økt elektrifisering vil kreve politisk vilje og innsats over tid. Neste år holdes det valg i Liberia og Johnson Sirleaf går av etter sine to perioder. Da vil det være viktig at nye krefter fortsetter å satse på ren energi.

Mount Coffee-anlegget er ventet å stå klart med full kapasitet i oktober 2017. Norge har bidratt med 600 millioner kroner i rehabiliteringsarbeidet, som også støttes av USA, Tyskland og Den europeiske investeringsbanken. Samlet norsk støtte til energisektoren i Liberia siden 2007 er på om lag en milliard kroner.

Mount Coffee-kraftverket etter ødeleggelsen. Foto: Mount Coffee
Mount Coffee-kraftverket etter ødeleggelsen. Foto: Mount Coffee
Mount Coffee-kraftverket etter rehabilitering. Foto: Mount Coffee
Mount Coffee-kraftverket etter rehabilitering. Foto: Mount Coffee
Til toppen