Kritisk situasjon i Sør-Sudan

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksminister Børge Brende fordømmer på det sterkeste de siste dagers pågående kamphandlinger i Sør-Sudans hovedstad Juba. Kamphandlingene finner sted samtidig som landet skulle feiret sin 5 års uavhengighetsdag 9. juli.

- Kamphandlingene i Juba er helt uakseptable og meningsløse. Det er rapporter om at mange skal ha blitt drept. Jeg er spesielt bekymret over situasjonen til sivile i de områdene der dette foregår, sier utenriksminister Brende. 

- Jeg ønsker velkommen at president Kiir og visepresident Machar har bedt om at kampene stoppes, men det er også disse to som har ansvaret for at fredsavtalen fra august i fjor gjennomføres. Vi holder partene ansvarlige for det de har undertegnet og forpliktet seg til. Gjennomføring av fredsavtalen og politisk vilje til samarbeid for landets beste, er helt avgjørende for å stoppe konflikten i Sør-Sudan, sier utenriksministeren.

Sør-Sudan har vært et uavhengig land i 5 år. Halvparten av den tiden har landet vært i konflikt. Konsekvensen er at 2,5 millioner mennesker er på flukt fra hjemmene sine og 4,8 millioner har akutt behov for nødhjelp.

Norge vil fortsette sitt langvarige engasjement for fred og utvikling i Sør-Sudan. I dag går norsk støtte hovedsakelig til implementering av fredsavtalen og til å forsøke å avhjelpe de enorme humanitære behovene. Det er helt avgjørende både for sørsudanere og hjelpearbeiderne at sikkerheten på bakken bedres. Norge og våre partnere i Troikaen, USA og Storbritannia, har lagt ned stor innsats for å få partene til å overholde det de forpliktet seg til i fredsavtalen. Det samme gjelder overgangsrettferdighet, der Norge er en pådriver for å sikre et rettsoppgjør for overgrep begått i konflikten.

Å sørge for et utdanningstilbud til barn og unge i krise er en prioritet for Norge. Mer enn halvparten av barn og ungdom i Sør-Sudan har mistet tilgang til skole. Den norske utdanningssatsingen i Sør-Sudan har hittil bidratt til at 370 000 av dem fikk et undervisningstilbud. I år er målsetningen å nå nye 600 000 barn.