Kroppsskannere høyt på EU-agendaen

Det spanske formannskapet, Kommisjonen og Europaparlamentets transportkomité vil ha felles EU-koordinering av eventuell innføring av kroppsskannere på flyplasser. Spanjolene håper å vedta en slik felles tilnærming i mars. Jonas Helseth rapporterer.

Etter at Storbritannia og Nederland innførte kroppsskannere på flere av sine flyplasser som reaksjon på terrorforsøket på flyet mellom Amsterdam-Detroit i romjulen, har kroppsskannere stått høyt på agendaen i Europa.

Da Europaparlamentets transport- og turismekomité (TRAN) nylig møttes, sto diskusjonene om kroppsskannere sentralt.

Det er transport- og turismekomiteen (TRAN), som har hovedansvaret for denne porteføljen, stilte seg bak Kommisjonens ønske om en felles EU-koordinert fremgangsmåte ved en eventuell innføring av kroppsskannere. Imidlertid var det uenighet innad i komiteen, særlig med tanke på en nytte/kost-analyse. Saïd El Khadraoui (belgisk sosialdemokrat) mente i likhet med de grønne (østerrikske Eva Lichtenberger) at slike skannere er svært dyre og at de likevel ikke kan avdekke objekter skjult inne i en persons kropp. De påpekte at en selvmordsbomber uansett vil kunne svelge eksplosiver uten at dette avdekkes.

Ser på helse og personvern
Generaldirektør Matthias Reute i Generaldirektoratet for energi og transport  (DG TREN) annonserte 27. januar til TRAN-komiteen at Kommisjonens konsekvensanalyse, som vil se på både helseaspektet, kost/nytte og datasikkerhet/personvernhensyn, forventes presentert i månedsskiftet mars/april, og at Kommisjonen deretter vil komme med evt. lovforslag om innføring før utgangen av inneværende halvår. Kommisjonen ønsket alt i 2008 å innføre slike skannere, men ga seg etter press fra Europaparlamentet, og Reute sa i en henvisning til debatten den gang at han forventer at produsentene tok signalene til etterretning og siden har tilpasset teknologien deretter.

Det spanske formannskapet, representert ved transportminister José Blanco López, slo fast overfor transport- og turismekomiteen i Europaparlamentet at Spania ønsker en felles tilnærming til kroppsskannere vedtatt snarest og fortrinnsvis på det uformelle transportministermøtet i La Coruña 12.-13. februar.

Avventer konsekvensanalyse
Saken ble også diskutert i Europaparlamentets komité for borgerrettigheter, justis og innenriks (LIBE) der EUs antiterror-koordinator Gilles de Kerchove møtte for å diskutere med parlamentarikerne (MEPene). Koordinator i komiteen for Europaparlamentets største gruppe EPP (kristendemokratene), maltesiske Simon Busuttil, sa at hans gruppe åpner for kroppsskannere, men at den vil avvente Kommisjonens konsekvensanalyse. Dersom helse- og kost/nytte-vurderingene er positive vil EPP støtte en begrenset EU-koordinert innføring. Imidlertid la han til at passasjerene ”bør få mulighet til å velge en tradisjonell kroppsvisitering om de ønsker det”.

Nederlandske Judith Sargentini fra de grønne hadde selv reist til Schiphol-flyplassen utenfor Amsterdam for å inspisere flyplassens kroppsskannere og antydet at de kunne være et akseptabelt tiltak også i de grønnes øyne.

Imidlertid påpekte MEPer fra et flertall av partigruppene at manglende informasjonsutveksling, som var en viktig del av bakteppet for terrorforsøket på første juledag, må være hovedfokus for EU. de Kerchove sa seg enig i dette, og la til at også medlemslandenes etterretningsmyndigheters evne til å absorbere, bearbeide og forbinde informasjon fra en rekke ulike kilder må forbedres. Også en deling av lister over terrormistenkte med USA var blant forslagene de Kerchove fremmet.

Til toppen