Presseinvitasjon

Kunnskaps- og integreringsministeren til Bodø

Fredag 10. september gjestar kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby Bodin videregående skole i Bodø.

Tid:    10.september kl.11.45-12.25

Stad: Bodin videregående skole, Mørkvedtråkket 2, 8026 Bodø

 

Program for dagen

11.45 Statsråden blir tatt imot av rektor Geir Ludvig Næstby og assisterande rektor Sigrun Bones.

11.50 Besøk på VG2 maritime fag og VG3 studiespesialisering med forskarlinje. For begge tilboda har skulen høg prosentdel fullført og bestått over mange år, god formidling og gode resultat. Det er også stor etterspurnad i arbeidsmarknadane etter kompetanse innan maritime fag.

Besøket blir avslutta med ein runde i verkstaden til Vg2 maritime fag.

Pressa er velkomen, og det blir høve til intervju

Journalistar som ønskjer å delta kan kontakte:

Politisk rådgjevar Thomas Lien på telefon 952 70 526