Kvinnehelseutvalget arrangerer webinar om fastlegers oppfølging av kvinners helse

Kvinnehelseutvalget inviterer til webinar om fastleger og oppfølging av kvinners helse torsdag 28. oktober kl. 8.30.

Sted: Webinaret strømmes

I mars satte regjeringen ned et utvalg som skal utarbeide en offentlig utredning (NOU) om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Nå inviterer Kvinnehelseutvalget til et åpent webinar ledet av Marte Kvittum Tangen, leder for Norsk forening for allmennmedisin.

Fastlegene følger opp kvinners helse i alle livsfaser. I webinaret ser vi på hvordan kvinner møtes i forbindelse med vold og overgrep, svangerskap og barsel, og langvarige og sammensatte smertetilstander. Vi skal høre fra fastlegene Kari Løvendahl Mogstad og Marie Flem Sørbø, samt Petter C. Borchgrevink som er avdelingssjef, overlege og professor ved avdeling for smerte og sammensatte lidelser på St. Olavs hospital.

Program:

08.30: Velkommen ved Marte Kvittum Tangen

08.40: Vold i nære relasjoner ved Marie Flem Sørbø

08.55: Svangerskap og barsel ved Kari Løvendahl Mogstad

09.10: Langvarige og sammensatte smertetilstander ved Petter C. Borchgrevink

09.25: Panelsamtale

Kontakt: Sekretariatsleder Maria Egeland Thorsnes, maria-egeland.thorsnes@hod.dep.no

Følg Kvinnehelseutvalgets arbeid: Kvinnehelseutvalget – Et offentlig utvalg om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv.