Kvinners deltakelse er avgjørende for bærekraftig utvikling

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Bærekraftig utvikling avhenger av kvinners deltakelse. Dette var likestillingsminister Solveig Hornes (FrP) budskap da hun holdt Norges hovedinnlegg på FNs kvinnekommisjon i New York.

- FNs bærekraftsmål er ambisiøse. For å nå dem må vi utnytte kvinners ressurser og talent. Jenter og kvinner må ha lik tilgang til utdanning, arbeid og beslutningstaking, sier Horne.

- Regjeringen ønsker økt innsats for å sikre kvinner og jenter utdanning. Dersom jenter og kvinner får utdanning, blir de også bedre i stand til å ta kontroll over eget liv, kvalifisere seg for arbeidsmarkedet og bidra til at barna får en god start på livet, sier likestillingsministeren. 

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Les mer om FNs bærekraftsmål her. 

Statsråden tok også opp vold som en likestillingsutfordring både nasjonalt og internasjonalt. 1 av 3 kvinner vil i løpet av livet oppleve å bli utsatt for fysisk eller seksuell vold. Hun understreket at det i dag er flere flyktninger i verden siden 2. verdenskrig og at kvinner på flukt er særlig utsatt for vold.

Horne snakker også om kvinners rett til å bestemme over egen seksualitet:

- Vi kan ikke akseptere at religion og såkalte tradisjonelle verdier blir brukt for å frarøve kvinner rettigheter. Tilgang til opplæring i seksuell og reproduktiv helse, prevensjon og trygg abort er sentralt for å gi kvinner og jenter kontroll over egen kropp og eget liv, sier likestillingsministeren.

Statsråden er på FNs kvinnekommisjon 14.-16. mars og deltar på arrangementer om vold, utdanning, arbeidsliv og sivilt samfunn.