Kystvakten på studietur til Brussel

Schengen-samarbeidet, Arktis, EUs forsvarspolitikk og fiskerisamarbeidet mellom Norge og EU var blant temaene offiserer fra Kystvakten fikk lære mer om da de var på todagers-besøk i Brussel.

18. og 19. april var elleve offiserer fra Kystvakten på besøk i Brussel for å lære om EUs samarbeid med Norge. Studieturen var en del av Kystvaktens langkurs, et ettårig kurs hvor om lag halve tiden går med til kystvaktoperasjoner og kystvaktfaglige emner, og resten av tiden til generell sjømilitær taktisk spesialopplæring.   Kystvakten var på besøk i Brussel forbindelse med opplæring i kystvaktoperasjonene og besøket markerer slutten på Kystvakt-delen av opplæringen.

Interessert i reform av EUs fiskeripolitikk
Kystvaktens samarbeidspartnere deltar aktivt i å undervise i dette kurset, og EU-delegasjonen har bistått i to dager med kursing.

- Vi har hatt to fine dager her med et veldig interessant program. Vi har fått meget interessante forelesninger innenfor flere viktige fagområder for Kystvakten, alt fra EUs ulike organer, Schengen-samarbeidet, EUs forsvarspolitikk til fiskerisamarbeidet mellom Norge og EU, sier Jan Ole Finseth, som er kommandørkaptein i Kystvakten og ansvarlig for opplæringen i Kystvaktens langkurs. Han forteller at en stor del av fokuset i kurset er på juridisk og politifaglig opplæring med stort innslag av havrett- og nordområdeemner. Praktiske emner som oljevern og operasjoner i isen i de nordligste områdene er også noe kurselevene skal lære om.

- Vi har flere felles utfordringer med EU innenfor det fiskerifaglige området for å forvalte fiskeriressursene på en bærekraftig måte.  Kystvakten er en viktig brikke i denne forvaltningen.  Spesielt interessant for oss var det derfor å høre EU-delegasjonens fiskeriråd Jan Fredrik Danielsen fortelle om revisjonen av EUs felles fiskeripolitikk (CFP), sier Finseth.

Hørte om EUs arktispolitikk
I løpet av Brussel-besøket møtte Kystvakten også representanter fra EUs Generaldirektoratet for fiskeri og maritime spørsmål (DG Mare) som fortalte om fiskeriforvaltning og kontroll, EUs arktiske politikk sto også på programmet

- I og med at vi fokuserer mye på nordområdespørsmål i kurset, var det særdeles interessant å få høre om EUs arktispolitikk, sier Finseth
Oppholdet i Brussel ble avsluttet med omvisning i Europaparlamentet før gruppen dro videre til Haag i Nederland for å besøke den internasjonale domstolen og EUs byrå for påtalesamarbeid, EUROJUST.

Til toppen