Kronprinsparet besøker forskningsskipet Lance i den arktiske drivisen

Deres Kongelige Høyheter Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit skal sammen med klima- og miljøminister Tine Sundtoft besøke Svalbard og forskningsskipet Lance, som ligger innfrosset i isen, 21.-23. april i år.

FROSSET INNE I ISEN: I 6 måneder vil forskningsskipet Lance huse
norske og utenlandske forskere. Gjennom å samle inn data om endringene i isen vil de gjøre oss i stand til bedre å forutsi hva som vil skje i framtiden. (
Foto: Paul Dodd, Norsk Polarinstitutt.)

Isen som har dekket Polhavet i Arktis i uminnelige tider, reduseres raskt. 

Norsk Polarinstitutts fartøy Lance skal i perioden januar-juli i år ligge innefrosset i den arktiske drivisen mens forskerne om bord gjennomfører prosjektet Norwegian Young Sea Ice Cruise 2015 (N-ICE 2015). 

Prosjektet skal innehente data som kan bidra til å forbedre klimamodellene slik at disse kan gi oss så presise svar som mulig om framtidige endringer i havisen i Arktis. 

Dataene skal også bidra til å bedre de meteorologiske modellene som i dag brukes. 

Videre skal prosjektet bidra med viktig ny kunnskap om havforsuring og om hva som skjer med økosystemene.  

Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit vil under besøket på Lance få en innføring i dette forskningsprosjektet og en opplevelse av det praktiske feltarbeidet i isen. 

De vil også ha en overnatting under besøket på Lance. 

- Jeg tror dette forskningsprosjektet der en rekke norske og utenlandske forskere deltar, vil bety mye for økt klimaforståelse. Det er viktig å få den siste kunnskapen om hva mindre is betyr for klima, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. 

Lance ble frosset inne i isen nord for Svalbard, på 83 grader nord og nesten 24 grader øst, andre uken i januar i år.  I siste halvdel av april, når kronprinsparet og klima- og miljøministeren kommer på besøk, vil Lance befinne seg i isen rett nord for øygruppen, nær nok til å kunne nås med helikopter. 

Rundt 25 forskere fra Norge og en andre rekke land vil da være i full aktivitet både på skipet og på isen i området rundt skipet. 

- Vi sier at vår politikk skal være basert på kunnskap. Da må vi også investere i kunnskap, sier Tine Sundtoft. 

Under oppholdet i Longyearbyen på Svalbard vil UNIS (The University Centre in Svalbard) arrangere en feltekskursjon for kronprinsparet der forskere og studenter vil orientere om forskning og demonstrere feltarbeid knyttet til et prosjekt om klima og miljø.

Til toppen