Landbruks- og matministeren i møte med Norges Skogeierforbund

Sted: R6

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møter Norges Skogeierforbund.