Landbruks- og matministeren møter grøntnærina

Sted: R6

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Vegard Einan møter grøntnæringa. Tema: Arbeidslivskriminalitet i grøntnæringa.

For mer informasjon og påmelding :
Kommunikasjonsrådgiver Marthe Bay Haugen i LMD,  marthe.bay.haugen@lmd.dep.no , eller
kommunikasjonsrådgiver Håvard Kleppa i ASD, havard.kleppa@asd.dep.no  innen tirsdag 20. oktober klokka 10.00.