Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 384 fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Til toppen