Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 818 fra stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (A)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Spm. om initiativ til å konsekvensutrede organiseringen av Bioforsk sine forskningsstasjoner i tråd med retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser