Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 821 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Boplikt

Til toppen