Landbruks- og matministeren besøker Vestfold og Telemark

Sted:

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøker Vestfold og Telemark. Vestfold og Telemark er viktige landbruksfylker med store utviklingsmuligheter. Landbruks- og matminister Bollestad vil møte unge som utdanner seg innen naturbruk, og bønder som satser på en fremtid i næringen.

VESTFOLD 

10.00-11.00
Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke
Besøk på Gjennestad videregående skole, der statsråden møter elever og lærere og får en orientering om skolen. Gjennestad er i likhet med andre videregående skoler som har linje for naturbruk, svært viktig for rekruttering og kompetanse i landbruket.

11.30-12.30 
Besøk hos Holm Gård AS, Hedrumveien 1301, 3282 Kvelde

Edel-løk fra Holm Gård dyrkes på den spesielle jordarten Cambisol, en sjelden jordart som kun dekker 13% av jordbruksarealet i Vestfold. Det er blant annet på bakgrunn av dette at Edel-løk Kepa og Edel-løk Rød, som de første grønnsakproduktene i Norge, har fått tildelt Spesialitet-merket. Merket er en anerkjennelse av at produkter oppfyller utvalgte kvalitets- og spesialitetskrav, og at Holm Gård er en matprodusent som bidrar til økt matmangfold og regional næringsutvikling.

Holm Gård satser på produksjon og videreforedling, og i disse dager tas det opp store mengder av løk som videreforedles på gården. Regjeringen har prioritert grøntnæringen i de siste jordbruksoppgjørene, og er opptatt av Norge skal øke produksjonen av frukt og grønt. Vestfold og Telemark er viktige fylker i denne sammenheng.

TELEMARK

13.15-14.15
Gården til ekteparet John og Heidi Lundsett, Mælagata 162, 3716 Skien

Ungt par som satser på økologisk melkeproduksjon i svært bynære strøk, og har et av de største melkefjøsene i Telemark. Økologisk landbruk er viktig for norsk matproduksjon, og svarer godt på viktige forbrukertrender knyttet til bærekraftig matproduksjon og klima.

15.30-16.30
Gården til Arnfinn Nørstrud, Tråserudvegen 16, 3677 Notodden

Arnfinn Nørstrud er leder av Heddal Bondelag og driver med ammekyr. 

Kontaktperson for landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) er politisk rådgiver Erlend Kjærnsrød, 402 47 285