Latvias prioriteringer på miljø og klima

Latvia har formannskapet i EU våren 2015

Latvia overtok formannskapet i EU etter Italia 1. januar. Frem til 1. juli skal de lede rådsmøtene i EU og den latviske miljø- og regionalministeren Kaspars Gerhards vil være vertskap for EUs miljøministermøter. Den norske klima- og miljøministeren blir invitert til de to uformelle miljøministermøtene i Riga i april og juli.

I formannskapsprogrammet har Latvia valgt tre overordnede prioriteringer:

  • Et konkurransedyktig Europa
  • Et digitalt Europa
  • Et engasjert Europa  

Klima blir en viktig sak på den politiske dagsorden i EU også det kommende året. Det latviske formannskapet vil ha de internasjonale klimaforhandlingene og forslaget om å etablere en markedsstabiliseringsreserve innenfor EUs klimakvote-system (EU-ETS) på dagsorden. På miljøområdet vil ressurseffektivitet og grønn vekst, luftkvalitet og biodiversitet bli prioritert.

 

Møtekalender:

6. mars - miljørådsmøte Brussel

14. – 15. april - uformelt miljørådsmøte Riga

15. juni – miljørådsmøte Luxembourg

22. – 23. juli - uformelt miljørådsmøte Riga

 

Les mer om det latviske formannskapet.

 

 

Til toppen