Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Innholdet av plantevernmiddelrester i norsk mat er lavt. Mer enn 98 prosent av prøvene som ble analysert i 2015 var innenfor de fastsatte grenseverdiene.

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler for å sikre trygg mat. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å sikre at forbrukerne ikke utsettes for helsefarlige restnivåer av plantevernmidler. I 2015 ble det analysert 1305 prøver av ferske, fryste eller prosesserte matvarer i Mattilsynets overvåknings-program "Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2015".

Vareslagene som velges ut til analyse, styres av en nasjonal treårsplan samt av EUs koordinerte overvåkingsprogram. Målet er at varene som  analyseres skal gjenspeile det norske kostholdet. I alt ble 118 ulike vareslag fra 69 forskjellige land analysert. Av de 1305 prøvene var 65 prosent importerte og 35 prosent norskproduserte næringsmidler.

Mattilsynets oppgave er å kontrollere, kartlegge og overvåke mat på det norske markedet. De fører også tilsyn med at maten matprodusentene og importørene selger er i henhold til regelverket.

Rapporten "Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2015" er utarbeidet av NIBIO Divisjon for Bioteknologi og plantehelse, Avdeling Pestcider og naturstoffkjemi, i samarbeid med Mattilsynet.