Legger grunnlaget for et godt samarbeid i Brasil

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Kåre Fostervold er for tiden i Rio de Janeiro i Brasil. På mandag 25. november ble det undertegnet en samarbeidsavtale for forskning og teknologi innen olje og gass. Den videre planleggingen av dette samarbeidet er nå i gang.

Statssekretæren har blitt tatt godt imot og hatt flere møter med sentrale aktører. Onsdag møtte Statssekretær Fostervold Magda Chambriard, som leder det brasilianseke oljedirektoratet (ANP) og Alvaro Maia fra Petrobras. I disse møtene tok statssekretær Fostervold opp videre arbeid i samarbeidet, som har fått navnet "Brazil-Norway in the 21th Century" (BN21). Magda Chambriard redegjorde for sine planer knyttet til pågående og planlagte lisensrunder. I møtet med Petrobras ble forsknings- og teknologisamarbeidet drøftet.

- Jeg er veldig fornøyd med å møte partnere til dette samarbeidet med Brasil. Dette er viktige støttespillere for å gi dette arbeidet en god start. Vi har møtt nøkkelpersoner i disse organisasjonene, og det er en bred enighet om at dette samarbeidet vil være bra både for Norge og Brasil, sier statssekretær Kåre Fostervold. 

I tillegg har det også vært møter med Norges Forskningsråds motparter i Brasil, CNPq og FINEP, for å tilrettelegge for fremtidig forskningssamarbeid i BN21. De brasilianske aktørene er svært opptatt av norsk deltakelse i utviklingen av petroleumssektoren i Brasil. 

Les pressemldingen fra signeringen av forsknings- og teknologisamarbeidet med Brasil her.

Statssekretær i olje- og energidepartementet Kåre Fostervold og lederen for det brasilianske oljedirektoratet (ANP) Magda Chambriard (foto: Johanna Fiksdahl / OED).