Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lien besøkte Åkneset

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte onsdag Stranda i Møre og Romsdal og det nasjonale senteret for fjellskredovervåkning som er lokalisert der. Under besøket fikk statsråden en orientering om arbeidet som gjøres på senteret og deltok på en befaring av det ustabile fjellpartiet Åkneset.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som driver overvåkning og varsling knyttet til fare for store fjellskred. Overvåkningen som gjøres på Stranda ble en del av NVE 1. januar 2015. NVEs rolle er å fastsette og varsle endret farenivå, samt å varsle nødetater, fylkesmann og berørte kommuner. Kommunene er ansvarlig for å varsle befolkningen lokalt.

- NVE gjør et viktig arbeid med sin overvåkning av fjellpartier i landet hvor det er stor risiko for skred. Det at vi fra 1. januar 2015 fikk samlet fjellskredovervåkningen i NVE bidrar til at vi sikrer at den kompetansen som finnes på dette området kan benyttes nasjonalt. Det er med på å styrke og videreutvikle dette arbeidet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

NVE har også ansvar for å kartlegge og risikoklassifisere ustabile fjellpartier andre steder i landet. Norges geologiske undersøkelse (NGU) utfører arbeidet på oppdrag fra NVE. Det pågår detaljert kartlegging av ustabile fjellsider i Troms, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane samt deler av Telemark og Rogaland fylke. Per i dag er det identifisert fire kjente høyrisikoobjekter som følges opp med døgnkontinuerlig overvåking med tilhørende varslings- og beredskapsopplegg. Disse er Åkneset i Stranda kommune, Mannen i Rauma kommune, Hegguraksla i Norddal kommune og Nordnesfjellet i Kåfjord kommune.

- De dyktige folkene som arbeider med dette rundt om i landet er med på å trygge liv og helse. Fjellskred er riktignok sjeldne hendelser, men de kan forårsake store skader. Særlig der skred kan utløse flodbølger i fjorder eller innsjøer. Den overvåkningen som foregår i ustabile fjellpartier som Åkneset gjør at det kan varsles og gjennomføres evakuering i god tid før en slik hendelse finner sted, sier olje- og energiminister Lien.

Tord Lien og Lars Harald Blikra på Åkneset

Olje- og energiminister Tord Lien og NVEs seksjonssjef Lars Harald Blikra (med ryggen til) på Åkneset (foto: IU/OED).

Tord Lien blir intervjuet på toppen av Åkneset.

Olje- og energiminister Lien blir intervjuet på toppen av Åkneset under besøket (foto: IU/OED).

Til toppen