Lien møtte EUs energikommissær

Olje- og energiminister Tord Lien møtte fredag EUs energikommissær Günther Oettinger på Gardermoen. Møtet er del av den årlige energidialogen mellom EU og Norge. På et formøte deltok også statsråd ved Statsministerens kontor, Vidar Helgesen.

Olje- og energiminister Tord Lien møtte fredag EUs energikommissær Günther Oettinger på Gardermoen. Møtet er del av den årlige energidialogen mellom EU og Norge. På et formøte deltok også statsråd ved Statsministerens kontor,  Vidar Helgesen.

Blant temaene som ble tatt opp var Norge som stabil leverandør av gass til Europa, markedet for fornybar energi og mål for klima og energi mot 2030.

- Møtet med EU-kommissær Oettinger var svært nyttig. Regjeringen ønsker økt oppmerksomhet på energisikkerhet og et velfungerende energimarked. EU-landene er det viktigste markedet for norsk gass. De ønsker samtidig  å styrke samarbeidet innen fornybar energi.  Energidialogen mellom EU og Norge er en viktig kanal for å diskutere hverandres synspunkter,  sier olje- og energiminister Tord Lien. 

EUs energikommissær Günther Oettinger, Europa-minister Vidar Helgesen og olje- og energiminister Tord Lien før møtet på Gardermoen (foto: OBE/OED).


 

Til toppen