Norge talte om kvinner og likestilling

Konservative holdninger, ofte med kulturelle og religiøse overtoner, bidrar til å marginalisere kvinner og jenter i mange deler av verden, understreket Norges ambassadør for likestilling og kvinners rettigheter, Fredrik Arthur, under sitt innlegg i FNs generalsforsamling.

Konservative holdninger, ofte med kulturelle og religiøse overtoner, bidrar til å marginalisere kvinner og jenter i mange deler av verden.

Norges ambassadør for likestilling og kvinners rettigheter, Fredrik Arthur, understreket at slike rotfestede holdninger bidrar til å frarøve kvinner og jenter deres menneskerettigheter - som retten til helse, til utdanning og til formelt eierskap til land, arv og andre økonomiske aktiva, da FNs generalforsamling diskuterte manglende likestilling og rettigheter for kvinner. - Prisen betales av oss alle, ikke bare i et moralsk og etisk perspektiv, men også gjennom manglende økonomisk utvikling. 

Med henvisning til UNDPs Human Development Report, som nettopp kom ut, påpekte Arthur at likestilling og kvinners rettigheter bidrar til økonomisk vekst og utvikling, og ikke bare er et resultat av utvikling. Følgelig appellerte den norske delegasjonen til alle politiske ledere om å sette rettferdighet og likestilling i sentrum av politikken, også for å fremme vekst og velstand. 

I innlegget ble det også gjort kjent at den norske regjeringen i budsjettet for 2010 vil opprettholde én prosent av BNI i bistand, hvorav en tredjedel av bilateral bistand går til å fremme kvinners rettigheter og likestilling. Avslutningsvis ønsket Norge generalforsamlingens ferske vedtak om opprettelsen av en ny enhet for kvinner og likestilling i FN velkommen og understreket en forventning om at enheten er i virksomhet innen sommeren neste år. Enheten skal ledes av en vise-generalsekretær med et sterkt mandat og tilsvarende ressurser.

Les hele innlegget.

Til toppen