Lokalvalgdagen - Rekruttering av kvinner til lokalpolitikken

- Ved forrige valg hadde 72 kommunestyrer en kvinnerepresentasjon på under 30 prosent. I et moderne demokrati bør det være en jevnere kjønnssammensetning. Kommunene med lavest kvinneandel får nå tilbud om hjelp fra forskere for å jobbe med dette lokalt. Jeg håper de tar utfordringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Ved forrige valg hadde 72 kommunestyrer en kvinnerepresentasjon på under 30 prosent. I et moderne demokrati bør det være en jevnere kjønnssammensetning. Kommunene med lavest kvinneandel får nå tilbud om hjelp fra forskere for å jobbe med dette lokalt. Jeg håper de tar utfordringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Denne uka sendte Sanner brev til de 72 kommunene med under 30 prosent kvinneandel i kommunestyrene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å bidra til lokal debatt om hvordan kjønnsbalansen kan bedres i disse kommunene. Kommunene inviteres derfor til å arrangere en Lokalvalgdag, som er et utvidet kommunestyremøte med rekruttering av kvinner til lokalpolitikken som tema.

Departementet vil tilby hjelp fra en valgforsker, som vil utarbeide en statusgjennomgang av representasjonen av kvinner i lokalpolitiske organ og en vurdering av årsakene til den lave kvinneandelen i hver av disse kommunene.  Valgforskerne vil også gi innspill til tiltak for å øke andelen kvinner.

I tillegg kan forskerne holde innlegg om dette som oppspill til en debatt i kommunestyrene.

Forskning peker på at partiene sitter med et viktig ansvar. Det er de som bestemmer listeplassering, hvem de eventuelt vil gi stemmetillegg, og hvilke kandidater de vil kjøre frem i den lokale valgkampen. I disse dager begynner arbeidet med å finne kandidater til valglistene.

Dette er en gyllen anledning for lokalpartiene og de lokale listene til å sette rekruttering av kvinner til lokalpolitikken på dagsorden. Det vil kunne bidra til å forbedre kjønnsbalansen i kommunestyrene og i andre viktige lokale folkevalgte posisjoner.

- Det er ingen tvil om at dette er en jobb som må gjøres lokalt og i de politiske partiene.  Det er de som nominerer folk til listene som velgerne kan velge blant. Vi skal selvsagt ikke legge oss opp i hvilke valg som gjøres lokalt eller i partiene, men vi vil legge til rette for god debatt. Et spørsmål som kan ha betydning for rekruttering er hvordan kommunen legger opp møter med tanke på tidspunkter og lengde. 

Det sier Sanner, som mener god kjønnsbalanse i kommunestyrene er viktig i et moderne lokaldemokrati.

Les invitasjonsbrevet til kommunene

Til toppen